Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Lautique, gevestigd te Oostende. Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze algemene voorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, kunt u op eigen initiatief de website verlaten.

Identiteit van de onderneming

Lautique
Leffingestraat 247
8400 Oostende
België

info@lautique.be
+32 456 01 44 59
BE 0734 782 324

Lautique is een website die zowel diensten als producten aanbiedt. De diensten bestaan uit styling advies, personal shopping en coaching. De producten die op de webshop van de website worden aangeboden zijn kledij, accessoires en schoenen.

Toepasselijkheid 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze website, zowel op onze producten van de webshop als op onze diensten. Het plaatsen van een bestelling op onze webshop of het boeken van een dienstverlening verbindt jou als klant ertoe de voorwaarden van Lautique geraadpleegd te hebben en hiermee in te stemmen en akkoord te zijn met deze voorwaarden.

Aanbod

In ons aanbod wordt steeds zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk beschreven wat we verkopen. In de beschrijving wordt steeds gedetailleerd weergegeven wat je kunt verwachten van het desbetreffende item.

Prijs

De prijzen worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief belastingen, BTW, taksen en diensten. Wel kan er bovenop de prijs een verzendkost aangerekend worden.

De prijs die bij het artikel aangegeven staat, is steeds de prijs voor het desbetreffende item op de foto’s en niet de prijs voor enige andere items die ook in de foto’s zouden kunnen voorkomen.

Conformiteit & garantie

Lautique staat er voor garant dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Herroepingsrecht

Als je producten of diensten aankoopt bij Lautique, dan heb je gedurende 14 dagen vanaf dat de levering van de goederen plaats vindt (bij jou, het postkantoor of derden), het recht om deze goederen niet te willen houden. Je kan jouw bestelling dan terugzenden naar Lautique. 

Binnen de periode van 14 dagen nadat wij jouw bestelling teruggekregen hebben, betalen wij jou de volledige aankoopprijs ervan terug dit dmv een overschrijving. Eventuele verzendkosten bij de aankoop van het artikel worden niet terugbetaald. Ook de retourkosten zijn voor de rekening van de consument. Jij hebt zelf de vrije keuze om te kiezen met welke koerierdienst de goederen terugbezorgd worden aan ons, maar de verantwoordelijkheid voor de terugzending ligt bij jou. Wanneer een artikel niet terugkeert tot bij ons of niet in originele staat terug aankomt, hebben wij het recht jou het artikel niet terug te betalen en kunnen wij het terug aan jou bezorgen mits jij de verzendkosten opnieuw betaalt. 

Om van je herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, gelieve een mail te sturen naar info@lautique.be 

Levering

Bij Lautique hechten wij veel belang aan een vlotte levering.
Wij trachten steeds binnen de 5-7 werkdagen te leveren. Deze voorgenoemde levertermijnen zijn steeds een indicatie.

Goederen worden binnen een termijn van 30 dagen afgeleverd bij de klant tenzij dit anders overeengekomen is.

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer wij niet tijdig kunnen leveren en de consument heeft ook geen recht op een schadevergoeding voor een vertraagde levering.

De goederen worden geleverd door bpost, dpd of dhl. Voor deze verzending van de goederen betaald de klant een extra kost, namelijk een verzendkost. Behalve bij een bestelling vanaf € 100, dan vallen de verzendkosten weg voor de klant en worden de goederen gratis verzonden.

Indien er beschadigingen, verkleuringen of zichtbare tekortkomingen zijn, dan dient de klant dit te melden aan Lautique binnen de 24 uur. Van zodra de klant de geleverde goederen heeft ontvangen door de koerierdienst, ligt de verantwoordelijkheid van de artikelen bij de klant. Enige mogelijkheid tot verlies, diefstal, slijtage door verkeerd gebruik of nalatigheid, behoort dan niet meer tot de verantwoordelijkheid van Lautique. Tevens is Lautique niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schadegevallen door de koerierdienst. 

Website

Lautique tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Lautique kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Lautique mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Lautique is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar deze website. Lautique behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Lautique de toegang tot de website monitoren.

Lautique stelt de gegevens op de website ter beschikking voor informatieve en commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Lautique of derden, verbindt u zich ertoe Lautique of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Lautique of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Links naar externe sites

Lautique kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Lautique verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Lautique is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Lautique niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Intellectuele eigendom

Deze website, foto’s, logo’s, als ook de teksten zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Lautique of andere rechthebbenden. 

Het is dus verboden gebruik te maken of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven staat. Je mag dus geen foto’s namen, teksten, logo’s of huisstijl,.. gaan kopiëren alvorens schriftelijke toestemming aan te vragen bij Lautique.

Klachten

Bij Lautique streven wij steeds naar tevreden klanten, mocht dit toch niet het geval zijn, kan jij ons steeds een mailtje sturen op info@lautique.be met jouw klacht. 

Mocht er een klacht zijn, dan is enkel de Belgische wet van toepassing en zijn ook enkel de Belgische rechtbanken hiertoe bevoegd.

Toepasselijk recht

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met Lautique via info@lautique.be 

Benieuwd hoe ik
je kan helpen?
Maak een afspraak!